Hverdagen på skolen

Skolen har pt. åbent fra kl. 7.30-15.30. Åbningstiderne afhænger af familiernes behov og kan derfor ændre sig ved skolestart.


Den obligatoriske undervisning starter kl. 9.00, men fra kl. 8.00 er der en lærer til stede, til at støtte elevernes individuelle aktiviteter. 

Den obligatoriske undervisning slutter kl. 13.30, frem til kl. 15.00 er det dog fortsat muligt at fordybe sig i forskellige fritidsaktiviteter understøttet af en lærer.


Vær opmærksomme på, at der kan være dage, hvor eleverne bliver bedt om at møde før kl. 9.00 eller blive til efter kl. 13.30, det vil primært være i forbindelse med ture ud af huset, eller ved lærer-elevsamtaler.


Skema

Skemaet skrifter fra uge til uge, da der primært undervises i forskellige projekter på tværs af fag. Projekterne varer 3-6 uger med 1 uges faglig fordybelse efter hvert projekt. Alle skemaerne følger dog en overordnet struktur, der går igen. Herunder kan du åbne skemaer for henholdsvis projekter og faglige fordybelsesuger til de enkelte klassetrin.