Mål

Skolen følger Fælles Mål, med undtagelse af kristendomskundskab.


På EMU.dk kan man finde Fælles Mål og Læseplaner for de enkelte fag:

GRUNDSKOLE | emu danmarks læringsportal


Skolen er desuden i færd med at udarbejde supplerende mål til elevernes sociale og personlige udvikling.

Evaluering

Skolens evalueringsplan er under udarbejdelse.


Folkeskolens prøver

Skolen er prøvefri og tilbyder derfor ikke folkeskolens 9. klasseprøver.