Indmeld dit barn

Ved indmeldelse udfyldes nedenstående blanket og sendes til støtteforeningens mail din-friskole@outlook.dk


I forbindelse med indmeldelsen indbetales indmeldelsesgebyr på 500 kr. til konto 9570 13276617 i Danske Bank. På overførslen skrives barnets fulde navn. Gebyret er et engangsgebyr og tilbagebetales ikke.


Når indmeldelsesblanketten er udfyldt og afleveret og indmeldelsesgebyr er betalt, modtager I en
bekræftelse på mail om, at jeres barn er skrevet op til DIN friskole.


I januar, det år jeres barn skal starte i skole, inviteres I til optagelsessamtale med skolens leder. Til samtalen afklarer vi, hvorvidt skolen er det rigtige tilbud for jeres barn.


Efter samtalen overføres et optagelsesgebyr på 3.500 kr. til skolens konto, hvorefter optagelsen er endelig, og barnet kan starte på skolen.

Priser

Skolepenge betales 12 gange årligt.


Skole 0.-3. klasse: 1500 kr./mdr.

Skole 4.-9. klasse: 2000 kr./mdr.


SFO 0.-3. klasse: 500 kr./mdr.


Info vedrørende søskenderabat:

På DIN-skole vil vi meget gerne velkomme søskende, og derfor ønsker vi også at tilbyde søskenderabat. På vores kommende bestyrelsesmøde, tirsdag d. 13/6 2023, fastsætter vi de endelige satserne for søskenderabat. Disse vil herefter fremgå her på hjemmesiden.