Lovpligtig information

Her finder du forskellige lovpligtige dokumenter og informationer, herunder skolens vedtægter, evaluering, handleplan, tilsynserklæring mm.

Skolens vedtægter

Dato for vedtagelse af vedtægter: 20. september 2021

Dato for Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse: 24. maj 2022

Dato for offentliggørelse på hjemmeside: 28. maj 2022

Evaluering og opfølgningsplan

Evaluering af skolens samlede undervisning

Formålet med evalueringen er at tydeliggøre og sikre, at undervisningen i de enkelte fag og fagområder udgør den ønskede sammenhæng for eleverne på de enkelte klasse- eller alderstrin og for udviklingen i fagenes indhold frem mod opfyldelse af undervisningspligten.


Evalueringen skal bl.a. forholde sig til, hvorvidt skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, som skolen har valg at følge, samt inddrage opfølgningen af den foregående evaluering.

Opfølgningsplan for evalueringen

Formålet med opfølgningsplanen er at beskrive de nye tiltag, skolen vil sætte i gang på baggrund af evalueringen af skolens samlede undevisning.

Trivselsmåling

Første trivselsmåling gennemføres i maj

Undervisningsmiljøvurdering

Skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene omkring det psykiske og æstetiske miljø på skolen.


Vurderingen revideres, når der er ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.


Status: Under udarbejdelse

Tilsyn

Skolens certificerede tilsynsførende: Ulla Hjøllund Linderoth


Tilsynserklæring: Endnu ikke udarbejdet

Nøgletal

Endnu ikke aktuelt