Trivsel og læring


Den Innovative Naturfriskole er et nyt og moderne friskolekoncept med fokus på trivsel og motivation. Vi inddrager elementer i hverdagen og i undervisningen, som forskning viser, skaber trivsel og læring. Vi tænker i det hele taget skole på en helt ny måde.

Skal dit barn gå på Den Innovative Naturfriskole?