Projekter på DIN friskole

Vi har pt. 16 projekter fordelt på 2 år, dvs. 8 projekter om året af 3-6 ugers varighed. Hvert projekt efterfølges af en faglig fordybelsesuge, hvor vi samler op på og generaliserer det faglige stof i matematik, dansk og engelsk, der er blevet arbejdet med i projektet.

Projekter

År 1


1. Biodiversitet

2. Vand

3. Valg og retfærdighed

4. Kulturmøder

5. Sandheder og løgne

6. Barn og ung i dag

7. Affald og ressourcer

8. Krig og fred

År 2


9. Liv og død

10. Innovation

11. Harmoni

12. Energi

13. Fremtid

14. Krop og sundhed

15. Klima

16. Kærlighed

Variation og medbestemmelse

Til projekterne vælges et fokus, en udfordring eller en case, der varierer hver gang projektet gennemføres. Eleverne får mulighed for at få medinflydelse på retningen for projektet, enten forud for projektet ved at komme med input til fokus, eller i projektet ved at vælge en udfordring eller case, de ønsker at arbejde med. Undervejs i projektet kan eleverne desuden få lov at vælge mellem forskellige aktiviteter eller komme med forslag til aktiviteter.

Problembaseret læring

Projekterne på DIN-friskole følger principperne for problembaseret læring, hvor problemet eller udfordringen bestemmer aktiviteterne i forløbet.


Udfordringen skal være virkelighedsnær og relevant for eleverne nu eller i deres liv efter skolen. Udfordringerne skal tage udgangspunkt i socio-scientific issues (SSI) eller Klafkis epokale nøgleproblemer, det kan være temaer som krig, klima, køn mm. Se vores valg af temaer længere oppe på denne side. For at sikre udfordringernes aktualitet, vil de bl.a. være inspireret af FN'sverdensmål og Naturvidenskabens ABC.


Det kan være meget abstrakt for de yngste elever at arbejde med globale cases, derfor skal der være progression i arbejdet med disse. På DIN-friskole arbejder de yngste elever med det lokale og familiære, hvor progressionen mod de ældre klasser går mod mere globale og samfundsrelevante cases.


Lærerens rolle i disse forløb er primært at være facilitator og vejleder for eleverne. I de yngste klasser vil forløbene være meget stilladserede, hvor læreren guider eleverne gennem projektet. Efterhånden som eleverne bliver tryggere og mere kendte med arbejdsformen, bliver de gradvist tildelt større og større ansvar for projektet og læreren trækker sig i baggrunden.

Undersøgelsesbaseret undervisning

Undervisningen følger desuden principper for undersøgelsesbaseret undervisning, hvor eleverne arbejder undersøgende og får lov at gøre egne erfaringer før der sættes begreber på. Hermed går vi væk fra en mere klassisk tilgang, hvor man ønsker at klæde eleverne på med en masse teori og begreber, inden de selv skal være aktive.


I projekterne arbejder vi således med en konkret udfordring, mens vi efter et projekt har en faglig fordybelsesuge, hvor vi arbejder mere generelt og abstrakt med begreber og teorier fra de faglige elementer i forløbet.