Trivsel er en forudsætning for læring

Vores førsteprioritet er at sørge for, at elever og medarbejdere trives og har det godt både i skolen og i livet generelt.


Trivsel ER en forudsætning for læring, det er der efterhånden bred enighed om. Så ud over at vi ønsker at fremme trivsel og livsglæde hos børn og voksne, så giver det altså også god mening at sætte trivslen forrest ud fra et læringsperspektiv. For os handler trivsel både om mental og fysisk sundhed. Først og fremmest har vi nogle basale fysiologiske behov, der skal tilfredsstilles, som søvn, kost og motion. Forskning viser desuden at motivation, engagement og trivsel også påvirkes af det fysiske læringsrum, fx kan undervisning ude være med til at understøtte trivsel. Den mentale sundhed er betinget af tryghed, selvtillid samt at kunne indgå i fællesskaber med andre mennesker. Det handler også om at være i balance med sig selv, og om at kunne håndtere de forventninger og krav, der stilles til en i og uden for skolen.

Jeg synes, det er sjovt at gå på skolen, fordi der er gode lærere og der er gode legekammerater.

Matheo, 6 år

Det gør vi

Stillerum. Alle både børn og voksne kan få brug for en pause, hvor de kan få ro og lade op, inden de igen skal indgå i skoledagens aktiviteter. For nogle børn kan det være afgørende for deres trivsel, at de har mulighed for at trække sig for en stund. 


Antimobbestrategi. Vores fokus er på at fremme trivsel og forebygge mod mistrivsel. Hvis et barn alligevel skulle ende i mistrivsel eller fx skulle opleve mobning, er det dog vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvordan sagen skal håndteres, så barnet igen kan trives i skolen.
Begrænset brug af telefoner. Alle afleverer deres telefoner, når de møder ind. Eleverne kan få udleveret telefoner, hvis de skal bruges til aktiviteter i undervisningen. Børnene kan altid gå til skolens leder og låne skoletelefonen til stort og småt, fx for at lave legeaftaler. Der kan være undtagelser, hvor enkelte elever har særlige aftaler om, at de kan bruge telefoner i pauser, dog ikke på fællesarealerne.


Fælles frokost. Vi spiser fælles i skolens kantine. Fællesspisning kan både være med til at fremme det gode fællesskab, og er desuden et godt sted til at snakke om trivsel på en uofficiel måde. Der er afsat en time til frokost og pause, så børnene har god tid til at spise i deres eget tempo og stadig nå at holde pause.


Test- og karakterfri skole. Vi ønsker at fremme en mestringskultur på skolen, der kan erstatte den eksisterende præstationskultur, som i høj grad er medvirkende til mistrivsel i skolen. På dette område er forskningens budskab helt klart: drop karakterer og fokuser på ren formativ feedback. Vi arbejder derfor med løbende formativ feedback som en integreret del af undervisningen.


Kontaktlærer. Alle elever tilknyttes en kontaktlærer, der sørger for at have tæt kontakt med barnet og dets familie gennem hele skoleforløbet. Samtaler med barnets kontaktlærer er primært fokuseret på barnets trivsel.


God normering, små grupper og co-teaching. Vi har et max på 24 elever i en gruppe med mindst 2 voksne på, så der er mulighed for at dele grupperne op efter behov. Skolens lokaler lægger dog op til mindre grupper på max 8 elever. De første par år har vi en ekstra god normering.


Styrkeakademiet. Vi arbejder med materiale fra Styrkeakademiet, som er et undervisningsmateriale, der har fokus på elevernes trivsel og styrker.
Trivsel er skolens hjerte. De øvrige værdier udspringer fra et fokus på trivsel, og trivslen er altid i første række.

Emilie, stifter af skolen

Det arbejder vi på

Madordning. Vi ønsker at etablere en kostordning på skolen, der skal sikre, at alle elever har adgang til sund mad i løbet af skoledagen. Målet er at kunne tilbyde et sundt middagsmåltid, samt mulighed for at få morgenmad. Vi har pt. en formiddagsmad kl. 8.45-9.00 som kan være frugt, grønt eller friskbagte boller.


Fordybelseshave. Vi ønsker en udendørs stillezone, ligesom vores indendørs stillerum. Det kunne være en form for fordybelseshave, hvor man kan sidde afskærmet og nyde forskellige blomster og evt. noget rislende vand.


Nærvær. Vi vil udvikle yderligere tiltag med fokus på nærvær. Det kunne være inddragelse af mindfullness, meditation og/eller yoga som en integreret del af skoledagen.