Mål

Skolen følger Fælles Mål, med undtagelse af kristendomskundskab.


På EMU.dk kan man finde Fælles Mål og Læseplaner for de enkelte fag:

GRUNDSKOLE | emu danmarks læringsportal


Skolen er desuden i færd med at udarbejde supplerende mål til elevernes sociale og personlige udvikling.

Evaluering

Vi arbejder med ren formativ evaluering i dagligdagen på skolen.


Hver dag i projekterne laver eleverne logbog med kombineret tegning og skrivning. Logbøgerne samles i slutningen af projektet med øvrige produkter fra projektet til en rapport eller scrapbog. Projektrapporterne samles i en arbejdsportefølje. Eleverne har mulighed for løbende at revidere deres arbejde i arbejdsporteføljen. Når eleverne går ud af skolen, får de mulighed for selv at være med til at vælge elementer fra deres arbejdsportefølje til en præsentationsportefølje ud fra kriterier, som lærerne har opsat.


I det daglige giver lærerne løbende uformel mundtlig formativ feedback til eleverne. Mellem hvert projekt afholdes lærer-elev-samtaler, hvor lærer og elev sammen evaluerer på baggrund af arbejdet i projektet og projektrapporten, samt sætter mål for eleven til det kommende projekt.


Gennem projekterne arbejder vi desuden med peer-feedback, der til at starte med er simpel og stærkt stilladseret af læreren, mens den senere vil være mere åben og nuanceret.


Folkeskolens prøver

Skolen er prøvefri og tilbyder derfor ikke folkeskolens 9. klasseprøver.


En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens prøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele ministeriet, at den er prøvefri. Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en ungdomsuddannelse, hvor der er krav om et karaktergennemsnit.


Vi ønsker at fremme en mestringskultur, der kan erstatte den eksisterende præstationskultur, som i høj grad er medvirkende til mistrivsel i skolen. På dette område er forskningens budskab helt klart: drop karakterer og fokuser på ren formativ feedback. Vi arbejder derfor med løbende formativ feedback som en integreret del af undervisningen.