Skolens bestyrelse


Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Der er et tæt samarbejde mellem skoleleder og bestyrelse. Skolelederen har ansvaret for den daglige drift af skolen. I samarbejde med skolens medarbejdere sikrer de hver dag børnenes trivsel og læring på skolen.


Bestyrelsesforperson:

Bestyrelsens næstforperson: 


Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesmedlem: 

Bestyrelsesmedlem: 


Suppleant: 


Bestyrelsen kan kontaktes på:

Referater fra bestyrelsesmøder kan findes her

Referater fra Genralforsamlinger kan findes her