Skolens bestyrelse


Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Der er et tæt samarbejde mellem skoleleder og bestyrelse. Som skoleleder er Biko ansat og han står i spidsen for den daglige drift af skolen. I samarbejde med skolens medarbejdere sikrer de hver dag børnenes trivsel og læring på skolen.


Bestyrelsesforkvinde: Visse Theresia Skov Moestrup, tlf: 3024 0323

Bestyrelsens næstkvinde: Henriette Bisgaard, tlf:29454144


Bestyrelsesmedlem: Nelly Foldager

Bestyrelsesmedlem: Mette Brockmann

Bestyrelsesmedlem: Maiken Laurien Mondrup

Bestyrelsesmedlem: Josefine Pilgaard 

Bestyrelsesmedlem: Trine Mau

Suppleant: Helene Lorenzen

Suppleant: Mette Sofie Lassen


Bestyrelsen kan kontaktes på: Bestyrelsen@din-friskole.dk

Referater fra sidste bestyrelsesmøder kan findes her

Referater fra Genralforsamlinger kan findes her