Skolens bestyrelse


Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen. Der er et tæt samarbejde mellem skoleleder og bestyrelse. Som skoleleder er Biko ansat og han står i spidsen for den daglige drift af skolen. I samarbejde med skolens medarbejdere sikrer de hver dag børnenes trivsel og læring på skolen.


Bestyrelsesforkvinde: Henriette Bisgaard, tlf:29454144

Bestyrelsens næstkvinde: Mette Brockmann, tlf:28303331


Bestyrelsesmedlem: Nelly Foldager

Bestyrelsesmedlem: Mette Sofie Lassen

Bestyrelsesmedlem: Helene D. Lorenzen

Bestyrelsesmedlem: Josefine Pilgaard 

Bestyrelsesmedlem: Trine Mau

Suppleant: Maiken Laurien Mondrup


Bestyrelsen kan kontaktes på: Bestyrelsen@din-friskole.dk

Referater fra bestyrelsesmøder kan findes her

Referater fra Genralforsamlinger kan findes her