Skema

Skemaet skrifter fra uge til uge, da der primært undervises i forskellige projekter på tværs af fag.  Alle skemaerne følger dog en overordnet struktur, der går igen uge for uge. 

Herunder kan I læse mere om de enkelte elementer i skemaet.

SFO og pauser

Der er SFO kl. 7.30-09.00 og igen kl. 13.30-15.30 med forskellige pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.


Til morgenSFO laver vi alt fra pandekager og mælkebøttesirup til nøgleringe og stearindryp. Her er der fokus på at give børnene en god start på dagen med hygge og relationsdannelse.


I eftermiddagsSFO'en har vi fx haft Lego Masters, massage og "toilletrullens rejse".


Der er en times frokostpause kl. 11.00-12.00. Personalet holder pause på skift, så der både er personale, der spiser med børnene, og personale der står for pædagogiske aktiviteter i pausen.


De pædagogisk tilrettelagte aktiviteter i SFO og pauser er kun et tilbud og børnene kan altid vælge fri leg. Tilbuddet om pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er dels en måde at støtte de børn, der har behov for nogle faste rammer i pauserne, dels et tilbud der kan fremme fællesskab, relationer og nærvær.


Der indlægges mindre pauser i undervisningen, når det er nødvendigt, fx i form af brainbreaks.

Individuel fordybelse

Fra kl. 8.30-9.00 har eleverne mulighed for individuel fordybelse med støtte fra en lærer. Her har eleverne mulighed for at fordybe sig i netop det, de ønsker at arbejde med, om det er at øve på et musikinstrument eller sidde med klassiske matematikopgaver. Denne undervisning er ikke obligatorisk, men eleverne kan blive kaldt ind til lærer-elev-samtaler i dette tidsrum, som de skal deltage i.

Læsecafé

Dagen starter ud med læsecafé for alle børn kl. 9.00-9.30


De ældste elever læser selv enten i selvvalgte frilæsningsbøger eller tekster anvist af læreren. Disse kan både være skønlitteratur eller fagtekster, der skal bruges i undervisningen.


De yngste elever får i starten læst højt af enten en voksen eller en af de lidt ældre elever. Eleverne arbejder også med bogstaver og senere øver de at læse enkle letlæsningsbøger. Her starter eleverne med lydrette bøger fra bl.a. Alkalær.


I slutningen af læsecaféen sættes formiddagssnacks frem til børnene.

Morgensamling

Alle børn og voksne samles til fælles morgensamling på "Sletten", hvor der er fokus på fællesskabet.


Vi starter med en sang og/eller musikalske aktiviteter. Sange og aktiviteter afhænger bl.a. af årstider og det aktuelle projekt.


Efter det musikalske indslag har vi bevægelse, hvor alle skal have pulsen op, inden vi fortsætter til dagens undervisning. Der er her fokus på den fysiske del af idrætsfaget, mens det teoretiske indgår i den øvrige undervisning.

Idræt og bevægelse

Foruden den fysiske aktivitet til morgensamling, er der indlagt forskellige bevægelsesaktiviteter i både pauser og den øvrige undervisning. Dette er ligeledes med til at understøtte idrætsundervisningen.


På skolen har vi prioriteret svømmeundervisning højt, da vi mener alle børn bør lære at svømme. Derudover er svømning en skånsom sportsgren, hvor der også er mulighed for at inddrage andre elementer fra idrætsundervisningen fx boldspil, dans og udtryk, kropsbasis, fysisk træning og spring. Vi har derfor svømning 12 gange i løbet af et skoleår på alle klassetrin.

Dagens dannelse og Fællesbidrag

Alle elever har en dag om ugen med fællesbidrag kl. 10.45-11.00 lige før frokost. Her gør børnene toiletter rene, passer skolens Congosnegle, hænger vasketøj op mm.


De øvrige elever deltager i dette tidsrum i Dagens dannelse. 

Dagens dannelse er et input fra læreren, der skal sætte refleksioner i gang hos eleverne. Det kan fx være et filosofisk spørgsmål, diskussion af en nyhed, en graf der skal gennemskues, eller spørgsmål der lægger op til, at eleverne skal reflektere over og tale om deres trivsel.


Sprogcafé

Den obligatoriske skoledag slutter mandag-torsdag med sprogcafé kl. 13.00-13.30


1.-4. klasse har engelsk.

5.-9. klasse har fransk. Vi håber, at eleverne på sigt kan vælge mellem fransk eller tysk.

Værksteder

Når den obligatoriske undervisning slutter kl. 13.30 er der mulighed for at deltage i forskellige værksteder med en lærer tilknyttet.