En skole, der giver mening!

Den Innovative Naturfriskole er et nyt friskolekoncept, der har til formål at skabe en skole, der giver mening, dvs.

  • At eleverne og de ansattes trivsel og lyst til at lære og arbejde kommer i første række
  • At eleverne oplever sammenhæng mellem undervisningen og deres omverden
  • At eleverne udvikler handlekompetence, så de kan klare sig godt i livet, uanset hvilke forudsætninger de kommer med

Længe undervejs


Den Innovative Naturfriskole er skabt af Emilie Skaarup Bruhn. Hun undrede sig i sin egen skoletid over, hvorfor det skulle være så kedeligt at gå i skole, når nu det at lære kunne være så sjovt. Hun besluttede dengang, at hun en dag ville lave en skole, hvor læring var sjov og gav mening.


Emilie er i dag uddannet lærer med en kandidat i STEM-undervisning. Hun har arbejdet benhårdt på at realisere skolen og har opbygget et kompetent netværk af samarbejds- og sparringspartnere, der alle har det til fælles, at de ønsker at skabe læringsmiljøer, der er bygget op omkring videnskab.En skole på en gård


Trige Søndergaard danner rammerne om den første Innovative Naturfriskole i Danmark og byder på:


Naturskønne omgivelser med udfoldelsesmuligheder


Mange lokaler med mulighed for forskellige funktioner fx; stillerum, fordybelsesrum, grupperum, bevægelsesrum, sløjd/krea-værksted, musikrum.


Stort udeareal med asfalteret boldbane og plads til bl.a. høns, nyttehave og bålplads.